Anuario de Estudios Medievales, Vol 35, No 1 (2005)

Pere Compte, mestre major de l'obra de la Seu deTortosa


https://doi.org/10.3989/aem.2005.v35.i1.145

Jacobo Vidal Franquet
Universitat de Barcelona, España

Resumen


En aquest article es documenta Pere Compte com a mestre major de la Seu de Tortosa (1490), fet que es relaciona amb la promoció del protonotari apostòlic Joan Girona i es compara amb la direcció de les obres de Pere Moragues, que tingué Hoc un segle abans. D'altra banda, es proposa la hipòtesi que sigui Pere Compte el responsable del disseny de la capella del Roser de l'esmentat edifici. També s'apunta la possibilitat que fos Antoni Queralt el mestre encarregat de dirigir el dia a dia de l’obra mentre Compte n'era absent i es posa de manifest la importància que va poder tenir aquest mestre, especialment a Tortosa i a Lleida, a l'entorn del 1500. Finalment, es dona notícia de la presencia d’altres mestres importants a la Tortosa del canvi de segles, paral lelament a la de Compte i Queralt al front de les obres de la Seu.

Palabras clave


Arquitectura gòtica; Escultura gòtica; Pere Compte; Antoni Queralt; Catedral de Tortosa; Ciutat de Tortosa; Promoció artística

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2005 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es