Anuario de Estudios Medievales, Vol 34, No 2 (2004)

El síndic municipal a Corts a la Corona d'Aragó, durant el regnat d'Alfons el Magnànim: el cas de Lleida


https://doi.org/10.3989/aem.2004.v34.i2.172

Esther Martí i Sentañes
Universitat de Lleida, España

Resumen


Es ressalta la importància del síndic municipal enviat a les Corts, com a representant del braç reial, una figura poc estudiada fins el moment, malgrat que ens aporta molta informació. A partir de l’estudi deis memorials que la ciutat—en aquest cas Lleida— facilita a aquests missatgers, a l’article s'estudien les relacions d'aquest nucli urbà i les Corts catalanes, fent especial insistència en els assumptes i les relacions que es desencadenen dins del braç reial, com també les negociacions que es mantenen amb la Corona.

Palabras clave


Corona d'Aragó; Corts; Ciutats reials; Síndics municipals; Segle XV

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2004 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es