Anuario de Estudios Medievales, Vol 34, No 2 (2004)

Les Corts de Catalunya i la creado de la Diputado del General o Generalitat en el marc de la guerra amb Castella (1359-1369)


https://doi.org/10.3989/aem.2004.v34.i2.173

Maria Teresa Ferrer i Mallol
Institució Mila i Fontanals, CSIC, España

Resumen


L'article analitza el procés de formació de la Diputació del General o Generalitat de Catalunya com a comissió nomenada per les corts de Cervera i les següents per tal d'administrar el donatiu destinat a sostenir la guerra amb Castella de 1356-1369. Assenyala les diverses etapes de consolidació de la institució i el pas d’institució temporal a permanent a causa de la necessitat d'administrar el deute públic creat. Comenta l'actuació dels diputats com a executors de les decisions de cadascuna de les corts celebrades durant els deu any s estudiats.

Palabras clave


Corts catalanes; Generalitat de Catalunya; Guerra amb Castella; Segle XIV

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2004 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es