Anuario de Estudios Medievales, Vol 34, No 1 (2004)

Sarraïns sota el domini de la família Montcada: Les aljames de la baronia d'Aitona al segle XV


https://doi.org/10.3989/aem.2004.v34.i1.183

Marta Monjo i Gallego
Universitat de Lleida, España

Resumen


L'any 1212 la família Montcada es fa amb el control de l´àrea del Baix
Segre, una de les mes densament habitades en època islàmica. Dos segles després, tot i la profunda implantació del sistema feudal, la comunitat musulmana no només hi conserva una forta presencia poblacional sinó que a més mante vives bona part de les seves institucions. Aquesta comunitat -organitzada en aljames- es concentra en les viles d’Aitona, Seròs i Mequinensa, on constitueix el gruix de la població. Aquesta tensió entre els antics i els nous marcs de relacions en que es mou la comunitat islàmica (materialitzats en sistemes de tinença com l’emfiteusi) conferí a la zona un caire marcadament singular.

Palabras clave


Aljama; Musulmans; Baronía d'Aitona; Emfiteusi; Poblament

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2004 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es