Anuario de Estudios Medievales, Vol 31, No 2 (2001)

Embalatge de mercaderies a la Mediterrània a mitjan segle XIV


https://doi.org/10.3989/aem.2001.v31.i2.273

Josep Plana i Borràs , España

Resumen


A través deis folis del Llibre de comptes del viatge a Xipre de Joan Benet, de 1343, es poden conèixer, a més deis diferents embalatges utilitzats en el transport de de mercaderies, com els ponts o les caixes, les gerres, els cofins, els barquins o les bústies, entre d'altres, tot el seguit d'operacions que calia fer, a fi i efecte de transportar les mercaderies en les millors condicions possibles.

Palabras clave


embalatges; mercaderies; especies; comerç; pesos i mesures; Barcelona; Famagusta; segle XIV

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2001 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es