Anuario de Estudios Medievales, Vol 37, No 1 (2007)

Els palatia Septimans: indicis de l’organització territorial andalusina al nord dels Pirineus


https://doi.org/10.3989/aem.2007.v37.i1.32

X Gibert Rebull
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen


La presència de l’estat andalusí en terres septimanes ha estat, salvant comptades ocasions, tradicionalment negligida per la historiografia. En aquest text, tot aplicant una línia de recerca contrastada a Catalunya Vella que identifica els topònims derivats de palatium amb una primerenca xarxa d’establiments creats a partir de la conquesta islàmica, pretenem donar una primera visió de quin fou l’abast de l’organització territorial d’aquest estat al nord dels Pirineus. L’estudi de les fonts documentals i de la toponímia conservada ens permet veure com aquests topònims mostren unes pautes de dispersió coherents, alhora que es concentren sense excepcions a la meitat meridional de la Septimània.


Palabras clave


Septimània;palatia;al-Andalus;carolingis

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2007 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es