Anuario de Estudios Medievales, Vol 38, No 2 (2008)

Els forns de vidre a Barcelona i la seva rodalia (segles XIV-XVI)


https://doi.org/10.3989/aem.2008.v38.i2.80

Silvia Cañellas i Martínez
Colaborador del Corpus Vitrearum Medii Aevi Catalunya (Institut d'Estudis Catalans), España

M. Carme Domínguez Rodés
Colaborador del Corpus Vitrearum Medii Aevi Catalunya (Institut d'Estudis Catalans), España

Resumen


Malgrat les disposicions municipals medievals sobre la prohibició d’installar forns de vidre dins les ciutats, alguns establiments van estar actius durant un temps considerable. La ciutat de Barcelona n’és un clar exemple. El present article se centra en les dades documentals trobades en els arxius barcelonins. A la ciutat de Barcelona, el forn de vidre de Viladalls va funcionar des de les primeries del segle XIV fins a finals del XV. Altres forns de vidre van néixer a l’entorn de la ciutat o vinculats a mestres vidriers procedents d’aquesta. És el cas dels forns de Mallorca (1352), Badalona (1360), St. Pere de Bigues (1407-1513), St. Vicenç de Vallromanes (1429-84) i Montcada (1486- 89). Al segle XV, un nou forn de vidre, situat al Pla d’en Llull, tingué l’exclusivitat en la producció de vidre a Barcelona, situació que es va mantenir fins a mitjan segle XVI.

Palabras clave


Vidre; Forn de vidre; Barcelona; Vidriers; Edat Mitja

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2008 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es