(1)
Palomo Reina, C. Noves Perspectives Per a Una qüestió No Resolta: Per Què Catalunya Fou Un Principat I No Un Regne?. Anu. estud. mediev. 2020, 50, 323-352.