Palomo Reina, C. (2020). Noves perspectives per a una qüestió no resolta: per què Catalunya fou un principat i no un regne?. Anuario De Estudios Medievales, 50(1), 323–352. https://doi.org/10.3989/aem.2020.50.1.12