Palomo Reina, Cristian. 2020. «Noves Perspectives Per a Una qüestió No Resolta: Per Què Catalunya Fou Un Principat I No Un Regne?». Anuario De Estudios Medievales 50 (1):323-52. https://doi.org/10.3989/aem.2020.50.1.12.