Palomo Reina, C. (2020) «Noves perspectives per a una qüestió no resolta: per què Catalunya fou un principat i no un regne?», Anuario de Estudios Medievales, 50(1), pp. 323–352. doi: 10.3989/aem.2020.50.1.12.