[1]
C. Palomo Reina, «Noves perspectives per a una qüestió no resolta: per què Catalunya fou un principat i no un regne?», Anu. estud. mediev., vol. 50, n.º 1, pp. 323–352, jun. 2020.