Palomo Reina, C. «Noves Perspectives Per a Una qüestió No Resolta: Per Què Catalunya Fou Un Principat I No Un Regne?». Anuario De Estudios Medievales, vol. 50, n.º 1, junio de 2020, pp. 323-52, doi:10.3989/aem.2020.50.1.12.