Vol 45, No 1 (2015)

https://doi.org/10.3989/aem.2015.v45.i1Portada

Ilustración de la cubierta: La torre de Babel, Il Tesoro (traducció de l’original francès de Brunetto Latini Li livres dou Trésor per Bono Giamboni), manuscrit Yates Thompson 28, f. 51; Florència, 1425 (British Library). © Creative Commons CC0