Detalles de autor

Beauchamp, Alexandra, Francia

  • Vol 35, No 1 (2005) - Estudios Misceláneos
    De l'action a l'écriture: Le De Regimine Principum de l'infant Pierre d'Aragon (V. 1357-1358)
    Resumen  PDF