Detalles de autor

Teresa Colesanti, Gemma, IBAM-CNR, Italia

  • Vol 38, No 2 (2008) - Actes del Col‧loqui "Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània Medieval"
    Omicidi, ingiurie, contenziosi: Violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo
    Resumen  PDF