Detalles de autor

Fuguet Sans, Joan, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, España