, Dept. d'Humanitats i Ciències Socials, Facultat d'Humanitats, Univ. Pompeu Fabra, España