[1]
Riera i Melis, A. 1992. El bisbat de Girona al primer terç del segle XV. Aproximació al context sòcio-econòmic de la sèrie sísmica olotina (1427-1428). Anuario de Estudios Medievales. 22, 1 (dic. 1992), 161–204. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1068.