[1]
Morelló i Baget, J. 1992. Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d’estimes, valies i manifests. Anuario de Estudios Medievales. 22, 1 (dic. 1992), 425–441. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1076.