[1]
Furió, A. 2022. Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval. Anuario de Estudios Medievales. 52, 1 (jul. 2022), 99–147. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.05.