[1]
Sales i Favà, L. y Vela Aulesa, C. 2022. Llogar els ciris i revendre el refús. El consum de cera per a usos litúrgics a la Barcelona baixmedieval. Anuario de Estudios Medievales. 52, 1 (jul. 2022), 209–234. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.08.