[1]
Ferrer Mallol, M.T. 1999. Discòrdies entre la petita noblesa urbana i els homes de vila a les terres meridionals valencianes en el primer terç del segle XIV. Anuario de Estudios Medievales. 29, 1 (dic. 1999), 301–313. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.525.