[1]
Morello i Baget, J. 1999. "De contributionibus fiscalibus": els conflictes entre el municipi de Valls i la comunitat de preveres durant el segle XIV. Anuario de Estudios Medievales. 29, 1 (dic. 1999), 689–729. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.543.