[1]
Ortí Cost, P. 1999. Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360. Anuario de Estudios Medievales. 29, 1 (dic. 1999), 747–773. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.545.