[1]
Serra Clota, A. 1999. Reaccions senyorials a la crisi agrària a Catalunya, a la Baixa Edat Mitjana: els remences. Anuario de Estudios Medievales. 29, 1 (dic. 1999), 1005–1042. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.556.