[1]
Verdés i Pijuan, P. 1999. Les finances del Clavari. Abast, límits i funcionament (Cervera, 1442). Anuario de Estudios Medievales. 29, 1 (dic. 1999), 1133–1164. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.562.