[1]
Monlleó i Calcerà, Ángel 1996. Estudi iconografie de l’església de Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona). Anuario de Estudios Medievales. 26, 1 (jun. 1996), 407–435. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.1996.v26.i1.694.