[1]
Simó, M. 2015. Traducció i reescriptura de la cansó occitana al Roman de la Rose de Jean Renart. Anuario de Estudios Medievales. 45, 1 (jun. 2015), 79–107. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.03.