[1]
Soler, A. 2015. El lèxic cortès i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals. Anuario de Estudios Medievales. 45, 1 (jun. 2015), 109–142. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.04.