[1]
Cassanyes Roig, A. 2018. El capítol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle XV (1450-1495). Anuario de Estudios Medievales. 48, 2 (dic. 2018), 587–614. DOI:https://doi.org/10.3989/aem.2018.48.2.02.