(1)
Batalla, J.; de la Cruz Vergari, E. Vicent Ferrer I La lògica Del Segle XIV. Anu. estud. mediev. 2019, 49, 13-44.