(1)
Sabaté, F. Evolució I Expressió De La Sexualitat Medieval. Anu. estud. mediev. 1993, 23, 163-195.