(1)
Morelló i Baget, J. Aproximació a Les Fonts Fiscals De La Catalunya Baixmedieval: Llibres d’estimes, Valies I Manifests. Anu. estud. mediev. 1992, 22, 425-441.