(1)
Turull Rubinat, M.; Ribalta Haro, J. «De Voluntate Universitatis». La Formació I l’expressió De La Voluntat Del Municipi (Tàrrega, 1214-1520). Anu. estud. mediev. 1991, 21, 143-231.