(1)
Garcia-Oliver, F. . Els Batiats, O Musulmans Convertits: Una Altra seqüela De La Conquesta I La Colonització Valenciana. Anu. estud. mediev. 2021, 51, 687-711.