(1)
Sales i Favà, L.; Vela Aulesa, C. Llogar Els Ciris I Revendre El Refús. El Consum De Cera Per a Usos Litúrgics a La Barcelona Baixmedieval. Anu. estud. mediev. 2022, 52, 209-234.