(1)
Alanyà i Roig, J. Procès Inquisitorial Contra El Castellà d’Amposta Fra Pedro Roiç De Moros a La Cúria Pontificia Del Papa Benet XIII (I414-1418). Anu. estud. mediev. 2002, 32, 199-292.