(1)
Mira Jódar, A. J.; Viciano, P. Arrendaments I Parceries. La Gestió Indirecta De La Terra Al País Valencià (segles XIV-XV). Anu. estud. mediev. 2002, 32, 481-500.