(1)
Ferrer i Mallol, M. T. Fruita Seca I Fruita Assecada, Una Especiatitat De l´àrea econòmica Catalana-Valenciana-Balear. Anu. estud. mediev. 2001, 31, 883-943.