(1)
Vidal Franquet, J. L’activitat Quotidiana d’un Mestre De Cases Medieval. Bernat Gual, 1405-1453. Anu. estud. mediev. 2013, 43, 915-940.