(1)
Martínez Ferra, G. Una Nova Versió Catalana Del Liber De Conservanda Sanitate De Johannes De Toleto. Anu. estud. mediev. 1999, 29, 585-599.