(1)
Molina i Castellà, A. “Un Dels Suptils Maestres De La Sua Art Qui Sien En Nostra senyoria&Quot;: Consolí Blanch d’Estrasburg, Un Argenter Alemany a La Corona d’Aragó (1372-1401). Anu. estud. mediev. 1999, 29, 655-687.