(1)
Morello i Baget, J. "De Contributionibus fiscalibus": Els Conflictes Entre El Municipi De Valls I La Comunitat De Preveres Durant El Segle XIV. Anu. estud. mediev. 1999, 29, 689-729.