(1)
Ortí Cost, P. Una Primera Aproximació Als Fogatges Catalans De La dècada De 1360. Anu. estud. mediev. 1999, 29, 747-773.