(1)
Feliu, G. L’administració De La Comanda Hospitalera De Barberà: Un Llibre De Comptes De 1410-1411. Anu. estud. mediev. 1998, 28, 187-217.