(1)
Riera i Melis, A. El Mediterrani Occidental Al Darrer Quart Del Segle XIII: Concurrència Comercial I Conflictivitat política. Anu. estud. mediev. 1996, 26, 729-782.