(1)
Riu, M. Pesos, Mides I Mesures a La Catalunya Del Segle XIII. Aportació Al Seu Estudi. Anu. estud. mediev. 1996, 26, 825-837.