(1)
Feliu, G. La Pagesia Catalana Abans De La Feudalització. Anu. estud. mediev. 1996, 26, 19-41.