(1)
Monlleó i Calcerà, Ángel. Estudi Iconografie De l’església De Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona). Anu. estud. mediev. 1996, 26, 407-435.